Občianske stavby

Obec Važec – Obec Važec, Polyfunkčný objekt s.č. 775 (2018)

MESTO Liptovský Mikuláš – Stavebné úpravy – Rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení telocvične ZŠ s MŠ ul. Okoličianska L. Mikuláš – havarijný stav“ (2018)

Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. Liptovský Ondrej – Zriadenie evanjelickej materskej školy v Liptovskom Mikuláši (2017)

COOP Jednota Liptovský Mikuláš – PJ č. 239 Liptovská Lužná prístavba a stavebné úpravy  (2016)

Obec Bobrovec - ZŠ Bobrovec – úpravy kotolne  (2016)

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  – Stavebné úpravy v ŠS NDS, a.s. v Liptovskom Jáne – protipožiarne opatrenia (2015)

Obec Bobrovec – Sobášna miestnosť (2015)

COOP Jednota Liptovský Mikuláš – PJ 219 Bešeňová – Stavebné úpravy a prístavba predajne (2015)

MESTO Liptovský Mikuláš -Stavebné úpravy časti Základnej školy ul. Okoličianska L. Mikuláš so zmenou účelu na materskú školu (2015)

COOP Jednota Liptovský Mikuláš – Stavebné úpravy PJ 287 Liptovské Sliače (2012)

Obec Važec – Prístavba požiarnej zbrojnice (2011)

Športovo-relaxačné centrum Demänová (2007)

Obec Bobrovec – PRÍSTAVBA KULTÚRNEHO DOMU (2006, 2007)

Obec Východná – PRÍSTAVBA ZŠ VÝCHODNÁ (2006)

MESTO Liptovský Mikuláš – Nový svet Hlboké (2006)

Domov dôchodcov, L. Mikuláš – PRÍSTAVBA HOSPOD. PAVILÓNU, L. MIKULÁŠ (2005,2006)