Profil

Stavebná firma PETRUS bola založená v roku 1991 a nachádza sa v priemyselnej zóne mesta Liptovský Mikuláš.

Nosnou činnosťou firmy je stavebná výroba a to rekonštrukcie jestvujúcich objektov, alebo realizácia investičných komplexov. Vo svojich vlastných priestoroch zákazníkom ponúka práce charakteru hlavnej a pridruženej stavebnej výroby.

Od existencie sa firma čoraz viac prezentovala kvalitnou prácou, čo zodpovedá tej skutočnosti že obrat sa každoročne zvyšoval.
V roku 1993 bola vytvorená spoločnosť PETRUS GROUP, ktorá sa venuje obchodnej činnosti a to v oblasti farieb a drogistického materiálu.


V prípade, že máte záujem s nami spolupracovať, presvedčte sa na našich referenciách.