Spevnené plochy

Obec Bobrovec - Chodník pre chodcov v obci Bobrovec, časť ULICA TRSTIANSKA (2017)

Apartmány Hilson Jasná - Spevné plochy (2016, 2017)

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s -  Multifunkční hřiště Žiar (2015)

Obec Bobrovec – Chodník pre chodcov Bobrovec – Huraj (2014)

Obec Bobrovec - Revitalizácia verejných priestranstiev v obci BOBROVEC (2011)

Spevnené plochy v okolí Liptova …..